Download prospektov

 

Vyber lo?ísk

(Rozmery v mm)
Vnútorny priemer Presne
≤ d ≤ d =
Vonkaj?í priemer Presne
≤ D ≤ D =
?írka Presne
≤ B ≤ B =

 

Clean Advantage

KINEX BEARINGS, a.s. v spolupráci so SOŠ strojnícka v Pova?skej Bystrici pripravuje v školskom roku 2019/2020 v rámci projektu duálneho vzdelávania štúdium v odbore:

 

Študijný odbor

2411 K Mechanik nastavova?

 

V rámci systému duálneho vzdelávania ponúkame:

  • u?ebná zmluva so ?iakom od 1. ro?níka štúdia
  • podnikové štipendium
  • príspevok na stravu
  • osobné ochranné pracovné prostriedky
  • vstupná zdravotná prehliadka
  • odmena za prácu
  • pracovné miesto po úspešnom ukon?ení štúdia

 

Podmienky pre uchádza?a

  • študijné výsledky po?as obdobia štúdia pre 6. – 9. ro?ník
  • bez zní?enej známky zo správania
  • bez neospravedlnených hodín po?as celého štúdia

 

Výberový proces:

 

KINEX BEARINGS, a.s.

Kontaktná osoba:      Mgr. Katarína Kruteková

                telefón:      041/5556 218

                 e-mail:      Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete ma? nain?talovany JavaScript.

 

Prihláška

Oznam o mo?nosti absolvovania duálneho vzdelávania v KINEX BEARINGS, a.s.,

汤姆叔叔影院