Download prospektov

 

Vyber lo?ísk

(Rozmery v mm)
Vnútorny priemer Presne
≤ d ≤ d =
Vonkaj?í priemer Presne
≤ D ≤ D =
?írka Presne
≤ B ≤ B =

 

Clean Advantage

Aktuálne vo?né pracovné pozície:

Vo?né pracovné pozície Jún 2019 (0 MB)

Odkaz na profesiu:

Aktuálne pracovné ponuky spolo?nosti KINEX BEARINGS, a.s.

 

Našim cie?om je zabezpe?i? po?adovaný po?et kvalifikovaných a motivovaných zamestnancov pod?a predpísaných kvalifika?ných po?iadaviek.

Potenciálni uchádza?i o zamestnanie si mô?u vyplni? Formulár pre záujemcov o zamestnanie alebo zasla? svoju ?iados? so ?ivotopisom a súhlasom na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona ?.122/2013 Z.z. na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete ma? nain?talovany JavaScript., alebo na adresu:

KINEX BEARINGS,  a.s., 1. mája 71/36, 014 83 Byt?a

 

汤姆叔叔影院