Download prospektov

 

Vyber lo?ísk

(Rozmery v mm)
Vnútorny priemer Presne
≤ d ≤ d =
Vonkaj?í priemer Presne
≤ D ≤ D =
?írka Presne
≤ B ≤ B =

 

Clean Advantage

Lo?isková divízia KINEX zásobuje lo?iskami, nevyhnutným príslušenstvom a slu?bami OEM zákazníkov v strojárstve ako aj distribútorov v náhradnej spotrebe. Okrem normalizovaných valivých lo?ísk v základnom a modifikovanom vyhotovení KINEX ponúka aj rad špeciálnych valivých lo?ísk, ktoré sú ur?ené pre ulo?enia v strojoch, prístrojoch a zariadeniach v rôznych odvetviach priemyslu.

Výrobky:

 • jednoradové gu?kové lo?iská
 • jednoradové gu?kové lo?iská s kosouhlým stykom
 • jednoradové val?ekové lo?iská
 • ihlové lo?iská
 • ku?elíkové lo?iská
 • špeciálne lo?iská typu PLC

Aplikácie:

 • strojársky priemysel
 • po?nohospodársky priemysel
 • banský priemysel
 • papierenský priemysel
 • energetika
 • potravinársky priemysel

katalóg lo?ísk pre priemyselné aplikácie na stiahnutie (ve?kos? 4,8 MB)

 

汤姆叔叔影院