?

Vyber lo?ísk

Vnútorny priemer Presne
≤ d ≤ d =
Vonkaj?í priemer Presne
≤ D ≤ D =
?írka Presne
≤ B ≤ B =
(Rozmery v mm)
汤姆叔叔影院