Download prospektov

 

Vyber lo?ísk

(Rozmery v mm)
Vnútorny priemer Presne
≤ d ≤ d =
Vonkaj?í priemer Presne
≤ D ≤ D =
?írka Presne
≤ B ≤ B =

 

Clean Advantage

Naši technici i operátori majú skúsenosti s opracovaním materiálov ako sú napr. zliatiny Ti, Cr-Ni zliatiny, antikor, a pod. Technologický park a kvalifikovaní pracovníci sú základom pre zvládnutie výroby komponentov s vysokou náro?nos?ou na rozmerovú a tvarovú presnos? opracovania:

  • výroba komponentov pre zariadenia rôznych priemyselných odvetví so zameraním pre letecký a energetický priemysel a taktie? pre špeciálnu výrobu
  • výroba zlo?itých tvarových dielov a zostáv
汤姆叔叔影院