Download prospektov

 

Vyber lo?ísk

(Rozmery v mm)
Vnútorny priemer Presne
≤ d ≤ d =
Vonkaj?í priemer Presne
≤ D ≤ D =
?írka Presne
≤ B ≤ B =

 

Clean Advantage

Dlhoro?né skúsenosti pri výrobe náradia a nástrojov pre zabezpe?ovanie výroby hlavného výrobného programu sú vyu?ívané aj pri výrobe náradia pre externých odberate?ov z rôznych odvetví priemyslu.

  • výroba špeciálneho náradia
  • výroba špeciálnych meradiel
  • opravy špeciálneho náradia
  • brúsenie a ostrenie náradia
汤姆叔叔影院