Download prospektov

 

Vyber lo?ísk

(Rozmery v mm)
Vnútorny priemer Presne
≤ d ≤ d =
Vonkaj?í priemer Presne
≤ D ≤ D =
?írka Presne
≤ B ≤ B =

 

Clean Advantage

Historicky prevádzka zabezpe?ovala výrobu strojov pre vlastné potreby lo?iskovej výroby. Vyrábala, generálkovala a repasovala jednoú?elové zariadenia aj pre iné odvetvia priemyslu. V tejto tradícií pokra?uje a vyu?íva skúsený kolektív pracovníkov.

  • výroba zariadení pod?a dokumentácie zákazníka
  • rekonštrukcie strojov
  • stredné opravy strojov
  • výroba náhradných dielov pre stroje a zariadenia
汤姆叔叔影院