Download prospektov

 

Vyber lo?ísk

(Rozmery v mm)
Vnútorny priemer Presne
≤ d ≤ d =
Vonkaj?í priemer Presne
≤ D ≤ D =
?írka Presne
≤ B ≤ B =

 

Clean Advantage

Pri tepelnom spracovaní vyu?ívame hlavne tepelné spracovanie v ochrannej atmosfére. Sortiment tepelne spracovávaných sú?iastok a polotovarov:

  • lo?iskové komponenty pre letecký priemysel
  • sú?iastky, odliatky a polotovary pre letecké motory
  • polotovary pre plynové  a parné turbíny
  • stri?né náradie, ohýbacie náradie, kovacie zápustky pre výrobcov náradia pre automobilový priemysel
  • tvarové ?asti foriem na plasty
  • formy na tvarové ?asti foriem na tlakové liatie Al - zliatín

Zároveň ponúkame komplexné slu?by v oblasti špeciálnych procesov pre letecký priemysel prostredníctvom moderných špeciálnych kontrolných zariadení – MPI, FPI, EDDY a kontrolu leptaním. Všetky špeciálne procesy prešli certifikáciou Nadcap a získali nasledovné certifikácie:

  • Kontrola vírivými prúdmi: Nadcap AC7114
  • Magnetická prášková kontrola MPI: Nadcap AC7114
  • Fluorescen?ná penetra?ná kontrola FPI: Nadcap AC7114
  • Kontrola leptaním: Nadcap AC7108
汤姆叔叔影院