Download prospektov

 

Vyber lo?ísk

(Rozmery v mm)
Vnútorny priemer Presne
≤ d ≤ d =
Vonkaj?í priemer Presne
≤ D ≤ D =
?írka Presne
≤ B ≤ B =

 

Clean Advantage

 

technologické mo?nosti výroby šírka/priemer v (mm) d??ka v (mm) výška v (mm)
klasické sústru?enie

Ø 800

550  
CNC sústru?enie
Ø 500 300  
karuselové sústru?enie CNC
Ø 1200   1200
rovinné brúsenie
400 1000  
brúsenie priemerov
Ø 630 2300  
brúsenie závitov
Ø 30 - 254 850  
klasické v?tanie
400 220 700
súradnicové v?tanie horizontálne
klasické, NC a CNC
2000 3500 1250
klasické frézovanie
500 1500 600
frézovanie CNC
700 700 400
5 osé CNC obrábanie (centrum)
800 800 550
elektroiskrové rezanie
550 370 310
elektroiskrové h?benie
450 400 400
lisovanie (hydraulické)
600 400 400

 

?alšie technologické mo?nosti výroby:

  • brúsenie diamantov
  • brúsenie kotú?ových no?ov
  • pantograf
  • zváranie v ochrannej atmosfére
  • ?iernenie
汤姆叔叔影院