Download prospektov

 

Vyber lo?ísk

(Rozmery v mm)
Vnútorny priemer Presne
≤ d ≤ d =
Vonkaj?í priemer Presne
≤ D ≤ D =
?írka Presne
≤ B ≤ B =

 

Clean Advantage

Materiály:

  • kalenie prúdom plynu ocelí tr. 17 a tr. 19
  • homogeniza?né ?íhanie odliatkov a sú?iastok z mat.: Cr - Ni ocelí, 17 - 4 PH a Ni - zliatin a špeciálnych kovových materiálov
  • rozpúš?acie ?íhanie odliatkov a sú?iastok Cr - Ni ocelí, 17-4 PH, Ni - zliatin a špeciálnych kovových materiálov
  • ?íhanie na zní?enie pnutia zvarencov z Cr – Ni ocelí 
  • vákuové spájkovanie spájkami na báze Ni, Cu, Ag

 

Názov zariadenia Ozna?enie zariadenia Maximálne rozmery vsádzky v (mm) Maximálne hmotnosti vsádzky v (kg) Technológie TS

Vákuová pec s prúdom plynu

VSgr 70/100 Ø 700 x 1000 300
Kalenie,
Homogeniza?né ?íhanie,
Rozpúštacie ?íhanie,
Vákuové ?íhanie
Vákuová kaliaca pec
do oleja
VKQFgr 50/30/50
450 x 450 x 300
 š   x   d   x   v
90
Kalenie,
Rozpúštacie ?íhanie
Vákuová popúštacia
pec
VSR 70/100 Ø 700 x 1000 300
Popustenie, Stárnutie,
?íhanie na zní?enie pnutia,
?íhanie na mäkko
Vzduchová vozová
pec
SDO
900 x 1800 x 700
 š   x    d    x    v
600
Popustenie, Stárnutie,
?íhanie na zní?enie pnutia,
?íhanie na mäkko
Vzduchová pec
s ventilátorom
KPO 20/6 Ø 440 x 500 90
Popúštanie sú?iastok a
polotovarov po kalení do
oleja a prúdom plynu
Mraziaci box NP 400/80 VV
850 x 450 x 600
š   x   d   x   v
90
Zmrazovanie pod?a
po?iadaviek tech. TS

 

 

汤姆叔叔影院