Download prospektov

 

Vyber lo?ísk

(Rozmery v mm)
Vnútorny priemer Presne
≤ d ≤ d =
Vonkaj?í priemer Presne
≤ D ≤ D =
?írka Presne
≤ B ≤ B =

 

Clean Advantage

KINEX BEARINGS ponúka komplexné slu?by v oblasti výskumu, vývoja a výroby valivých lo?ísk. Jedným z najdôle?itejších priemyselných segmentov v oblasti predaja je ?elezni?ný priemysel.

Za?iatok produkcie v segmente valivých lo?ísk pre ko?ajové vozidlá datujeme na rok 1959.

V sú?asnosti patrí KINEX BEARINGS patrí medzi lídrov dodávate?ov lo?ísk pre nápravy ko?ajových vozidiel na európskom trhu a disponuje oprávneniami pre dodávky rôznych produktov pre pou?itie v ?elezni?nom priemysle aj v iných krajinách. Výroba jednoradových gu?kových lo?ísk pou?ívaných v ?elezni?nom priemysle je zabezpe?ovaná v súlade s po?iadavkami európskych štandardov EN 12080.

KINEX BEARINGS, a.s. ponúka taktie? dodávky lo?iskových skríň pre nákladné vagóny so za?a?ením 22,5 tony a 25 ton na nápravu.


Výrobky:

  • jednoradové gu?kové lo?iská
  • jednoradové val?ekové lo?iská
  • lo?iskové skrine pre nákladné vagóny

Aplikácie:

  • lo?iská náprav pre nákladné vagóny, osobné vagóny, elektrické a dieselové lokomotívy, elektrické a dieselové motorové vozidlá a motorové jednotky
  • prevodové skrine, trak?né riadenie a generátory, motory kompresorov (vzduchových púmp) a  pohony ventilátorov, pohony a nabíjacie generátory motorov elektrických a dieselových lokomotív

katalóg pre ko?ajový priemysel na stiahnutie (ve?kos? 5,2 MB)

 

 


 

 
 
汤姆叔叔影院